Publiciteit en tijdelijke bewegwijzering langs gemeentewegen

Wil je een evenement aankondigen?

Je kan een evenement best zoveel mogelijk digitaal aankondigen via social media, Uit-databank, enz. Wil je jouw initiatief ook graag fysiek in de kijker zetten via borden, flyers of spandoeken? Vraag hiervoor dan eerst toelating aan het stadsbestuur.

 

Hoe kan je een aanvraag indienen?

In de algemene aanvraag voor een evenement zit meteen ook een publiciteitsvergunningsaanvraag vervat. Indien je evenement niet specifiek vergund dient te worden door de stad Oudenaarde kan je een afzonderlijke publiciteitsvergunning aanvragen.

We werken hiervoor met het evenementenloket van EagleBe:

  • Je gebruikt bij voorkeur Google Chrome.
  • Ga naar https://app.eaglebe.com/auth/register als je je wil registreren als nieuwe gebruiker. Na het ingeven van je naam, emailadres en een wachtwoord kan je onderaan aanvinken dat je gegevens bewaard worden zodat je een volgende keer nog sneller kan aanmelden. Nadat je op “registreer” geklikt hebt ontvang je een e-mail om je account te bevestigen en dan kan je aan de slag om een toelating aan te vragen. Bij evenementtypes kies je dan voor de optie “publiciteitsvergunning”.
  • Zodra je je aanvraag ingevuld en digitaal ingediend hebt bezorgen we je een vergunning en de reglementering hierrond.
  • Er wordt regelmatig controle uitgevoerd op het naleven hiervan. Voor het begaan van een overtreding hierop kunnen GAS-boetes uitgeschreven worden. De stad kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade- en /of ongevallen, eventuele kosten zijn voor de aanvrager.

 

Publiciteit langs gewestwegen

De vergunning die je ontvangt is enkel van toepassing voor gemeentewegen.

Meer info en een link naar aanvraagformulieren voor gewestwegen vind je hier >

Overzicht van de gewestwegen:

N60, Graaf van Landaststraat, Ohiostraat, Oudstrijdersstraat, Beaucarneplein, Zwijndries, Katteberg, Natendries, Holleweg, Hauwaart, Geraardsbergenstraat, Kerzelare, Edelareberg, Leupegemstraat, Berchemweg, Ronseweg, Schorisseweg, Aalststraat (met uitzondering van gedeelte A.Hansschool), Wijnendale, M Van Torhoutstraat, Abdijstraat, Nederenamestraat, Weldenstraat, Minderbroederstraat (vanaf op/afritten N60 richting Petegem), Deinzestraat (vanaf grens tot kruispunt D. Heerweg).