Subsidies voor feestcomités

In onze stad zijn er verschillende feestcomités actief, die zich vrijwillig inzetten voor het organiseren van dorpskermissen en andere evenementen om het sociaal contact in de deelgemeenten te bevorderen. Om hen hierbij te ondersteunen, ontvangen ze een basis- en/of een werkingssubsidie.

Hieronder kan je het subsidiereglement en de verschillende aanvraagformulieren terug vinden.
Dit reglement is enkel toepasselijk op de officieel door de stad erkende feestcomités. Buurtcomités kunnen, indien ze aan de voorwaarden voldoen, een subsidie aanvragen via “subsidies bij het organiseren van een evenement/subsidie voor buurtfeest”.

De activiteiten die de feestcomités organiseren zijn terug te vinden onder de evenementenkalender en het luik kermissen op deze website!