Feestcheque

Feestcheque

Wat

Door de organisatie en ondersteuning van (kleinschalige) culturele projecten wil de stad Oudenaarde contact tussen haar inwoners stimuleren.
Hiertoe werd door de cultuurdienst het systeem van de 'feestcheques' uitgewerkt: een toelage voor activiteiten die de sociale contacten binnen een buurt, straat, plein, ... bevorderen.
In de praktijk gaat het om een subsidie van 125 euro waarmee een culturele meerwaarde aan deze wijk- en buurtfeesten kan gegeven worden.

Voorwaarden
  • de toelage moet je aanwenden om de activiteit een 'culturele meerwaarde' te geven (in de brede zin van het woord, bijvoorbeeld muziekgroep, sabam, spreker, animatie, tentoonstelling,…)
  • privé-, familie- en schoolfeesten, officiële dorpskermissen, commerciële activiteiten en feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter komen niet in aanmerking.
  • het initiatief moet zich ook richten tot alle inwoners van de straat, buurt of plein.
  • je kan slechts één keer per jaar een toelage bekomen. Deze vorm van toelage is niet cumuleerbaar met enige andere stedelijke subsidie voor hetzelfde evenement.
Procedure

Elke aanvraag gebeurt via het speciaal daartoe bestemde aanvraagformulier en wordt gericht aan de dienst cultuur.

De Feestcheque kan het hele jaar door worden aangevraagd: wil je bijvoorbeeld een gezellige winterbarbecue organiseren met de hele straat? Gebruik dan de feestcheque om een muziekgroepje te laten optreden, om een tentoonstelling over de geschiedenis van je straat op te stellen, ...