Genealogische opzoekingen

Genealogische opzoekingen

Wat

Hoe start ik een onderzoek?

Belangrijke bronnen voor het samenstellen van een stamboom zijn: akten van de burgerlijke
stand en bevolkingsregisters voor de periode vanaf 1796 en parochieregisters voor de periode vóór 1796. Voor je naar de leeszaal van het archief komt, kan je best al eens navraag doen in de familie voor meer informatie over je voorouders. Waarschijnlijk kan je op die manier al heel wat gegevens over je groot- en overgrootouders verzamelen. Deze gegevens zullen als uitgangspunt dienen bij je archiefonderzoek. Voor uw genealogische opzoekingen dient u rekening te houden met de actuele federale wetgeving betreffende de openbaarheid.

Bronnen voor onderzoekers

  • Akten van de burgerlijke stand
  • Staten van Goed
  • Volkstelling 1795
Bedrag

De archiefdienst verricht geen uitgebreide genealogische opzoekingen op vraag. Een akte kan wel digitaal worden overgemaakt tegen een uurvergoeding van €13,00.