Beknopt bestandenoverzicht

Beknopt bestandenoverzicht

Wat

Het stadsarchief Oudenaarde bewaart uitzonderlijke bronnenreeksen die ontstonden door toedoen van de vroegere stedelijke administratie. Door de opeenvolgende generaties archivarissen werd het archief verder aangevuld met waardevol archief van notarissen, ambachten, schuttersgilden, rederijkerskamers, kerkelijke instellingen, verenigingen, families en personen. Sommige documenten werden in december 2011 opgenomen als "Topstukken Archivalisch en Documentair Erfgoed" bij het Vlaamse Agentschap Kunsten en Erfgoed en de Minister van Cultuur.

Stadsarchief

  • Oud Archief (voor 1795)
  • Modern Archief (na 1795)

Archieven van personen, instellingen en organisaties

  • Familie Raepsaet
  • Désiré Joseph Vander Meersch
  • Société des mines de charbon d'Audenarde

Naast archief vind je hier ook een rijke bibliotheek: de collectie van de vroegere stadsbibliotheek Oudenaarde die werd opgericht in 1842 en de bibliotheek geschonken door de familie Liedts. Sommige drukken zijn zeer zeldzaam en sommige handschriften zijn unieke stukken. Alle boeken uit deze bibliotheken uit de zeventiende en achttiende eeuw gedrukt in Vlaanderen (inclusief Brussel) zijn opgenomen in de Short Title Catalogus Vlaanderen.

Het archief bewaart ook collecties museale objecten. Je vindt er verzamelingen autografen, bedevaartsvaantjes, bidprentjes, boekbanden en maculatuur, doodsbrieven, foto's, iconografie (afbeeldingen/kaarten/plannen), koningsbriefjes, munten en penningen, porseleinkaarten,  prentkaarten, rederijkersargumenten, volksliederen, watermerken, (schepen)zegels, zegelstempels, ...

  • Op zoek door de fotocollecties bewaard in het stadsarchief: erfgoedinzicht