Vestingen

De vestingen zijn de laatste restant van de vroegere verdedigingswerken rondom de stad en hebben bijgevolg een grote cultuurhistorische waarde. Ze vormen een parkgebied van 2,7 ha.

De natuurwaarde van de vestingen is erg hoog. Een belangrijk onderdeel is de langgerekte vestingvijver. Aan beide zijden van de vijver is hoogstammig hout aanwezig, deels via aanplant, deels via spontane vestiging. Het gebied werd in 2 fasen door de stad aangekocht en in 2005 volledig verworven. 

Het beheer gaat uit van de reeds aanwezige potenties en een maximale natuurontwikkeling. Er wordt gestreefd naar het behoud van het intiem, gesloten karakter van het gebied. Bij actieve aanplant wordt enkel gebruik gemaakt van streekeigen groen.
 
Er is een wandelpad tussen de Vestingvijver en de spoorweg gecreëerd.
 
Meer informatie:
Stedelijke milieudienst
055 33 51 47 of milieu@oudenaarde.be