Langemeersen

Eeuwenlang overstroomde de Schelde de Langemeersen. Dit resulteerde in een rijke kleibodem. Op de hooilanden kan je grote ratelaar, dotterbloem, koekoeksbloem, waterkruiskruid en pijptorkruid aantreffen. Talrijke vogels broeden er, waaronder soms paapje, sprinkhaanrietzanger en zomertaling.
Door een gepast beheer wordt gehoopt dat de watersnip als broedvogel terugkomt.

De Langemeersen zijn 26 ha groot en liggen in de Scheldevallei ten zuiden van Oudenaarde, deels in Oudenaarde, deels in Wortegem-Petegem.
 
Bezoekmogelijkheid:
De Langemeersen zijn alleen toegankelijk in groep met gids. Het meersengebied kan wel overschouwd worden van op de dijk langsheen de Schelde en van op de Meersstraat in Petegem.
 
Informatie:
Paul Cardon,
T  055 31 19 92
www.natuurpunt.be