Verlies of beschadiging van ontleende materialen

Verlies en beschadiging materialen bibliotheek

Wat

Als lener ben je verantwoordelijk voor de materialen die je raadpleegt of leent. Bij verlies of beschadiging moet je de schade vergoeden.
Door de werken die je wil ontlenen vooraf even te controleren, kan je fouten en tekorten meteen melden aan de balie.

Regelgeving

Dienstreglement bibliotheek