Gespreksavond mogelijke fusie of versterkte samenwerking

22 juni

Samen met Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem onderzoeken we of een doorgedreven samenwerking of fusie ons samen kan versterken. Een studie brengt momenteel de kansen en risico’s in kaart. Ook de stem van onze inwoners is belangrijk bij deze denkoefening. Op een gespreksavond willen we te weten komen wat jouw verwachtingen zijn. Jouw inbreng is belangrijk voor de politieke afweging om al dan niet een fusie te starten. 

Samenwerken loont

Er komen steeds meer en complexere taken en uitdagingen af op steden en gemeenten. Elke stad of gemeente afzonderlijk beschikt niet altijd over genoeg mensen en middelen om al die uitdagingen het hoofd te bieden. Samenwerken is een mogelijke oplossing. Budgetten en expertise samenbrengen zorgt voor meer daadkracht.

De Vlaamse overheid stimuleert steden en gemeenten om hierover na te denken. Bij een vrijwillige fusie geeft Vlaanderen een financiële duw in de rug. Als we samen met Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem zouden fuseren, dan bedraagt die duw 30 miljoen euro.

Vandaag werken we al op vele fronten samen met onze buurgemeenten. Zo speelde de intergemeentelijke veiligheidscel kort op de bal tijdens de coronacrisis over de gemeentegrenzen heen. Misschien kunnen we onze krachten ook op andere fronten bundelen?

Laat jouw mening weten

Samenwerken biedt veel kansen. Daarom is de piste om te fuseren het onderzoeken waard. Anderzijds leven er ook bezorgdheden. Een extern bureau voert een objectieve studie uit over de haalbaarheid van dit verhaal waarbij we niet alleen de kansen maar ook de mogelijke risico’s in kaart brengen. We willen jou graag betrekken bij deze denkoefening. Na een eerste digitale peiling in mei is het nu tijd voor dialoog in de vorm van een gespreksavond.

In gesprek

Tijdens de gespreksavond gaan we in op verschillende vragen. Je ontvangt de nodige achtergrondinformatie en zal in kleine groepjes verdeeld worden zodat je jouw stem kan laten horen. Wat verwacht je van de lokale dienstverlening? Kan een versterkte samenwerking kansen bieden om aan die verwachtingen te voldoen? Wat zou onze rol kunnen betekenen in de Vlaamse Ardennen? Of wat betekent de lokale eigenheid voor jou en valt dat te rijmen met een mogelijke fusie?

Politieke beslissing

De resultaten worden meegenomen in de politieke afweging. De beslissing om een mogelijke fusie al dan niet verder uit te werken valt pas eind 2022. De vier gemeenteraden zullen hun akkoord moeten geven.

Praktisch

Wanneer? Woensdag 22 juni, van 19 uur tot 21.30 uur
Waar? Evenementenhal De Qubus, Lindestraat 47