Inschrijvingsformulier voorrangsregeling woonproject Tonkin

Via dit formulier kan u zich vrijblijvend tot uiterlijk vrijdag 31 maart 2023 registreren als kandidaat voor de aankoop van een perceel en bijhorende nieuwbouwwoning in de nieuwe stadsontwikkeling ‘Tonkin’. 

Je komt in aanmerking voor de voorrangsregeling als je inwoner bent van onze stad en voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Natuurlijke persoon (geen rechtspersoon) van minimum 18 jaar
  • Geen volle eigenaar van een goed bestemd tot bewoning
  • Minstens 6 jaar in België gedomicilieerd, waarvan 3 jaar in Oudenaarde

De stad Oudenaarde zet hier sterk in op een duurzame, levendige woonomgeving tegen een eerlijke prijs. Geen opbrengsteigendommen dus. De kopers zullen hier ook echt wonen.

Geïnteresseerden zullen worden gecontacteerd in chronologische volgorde van inschrijving. Jouw inschrijving wordt pas geregistreerd nadat je hiervan een ontvangstbevestiging ontvangt.