Bos t' Ename

Aan de groene rand van de Vlaamse Ardennen, op de steile flank van de Scheldevallei, ligt een uitzonderlijk waardevol natuurgebied, uitgebouwd door Natuurpunt en de werkgroep Bos t’Ename. Het gebied is 185 ha groot waarvan momenteel 140 ha natuurreservaat is. In 2002 werd het Bos t'Ename bekroond met de Vlaamse Monumentenprijs. Door de eeuwen heen speelde het bos een belangrijke rol in het dagelijkse leven van Ename. 

Wegens zijn erfgoedwaarde en schoonheid is het bos beschermd als landschap. Voor het beheer wordt een beroep gedaan op paarden en runderen. Dankzij de niet overal even intensieve begrazing ontstaan allerlei variaties in de plantengroei en dat komt de soortenrijkdom van fauna en flora ten goede. Het bos is een veilige thuis voor o.a. talrijke vogelsoorten, zoogdieren, vlindersoorten en salamanders (dankzij een paar erg waardevolle poelen). In het voorjaar is de bosbodem op heel wat plaatsen een kleurrijk tapijt van voorjaarsbloeiers.

Wil je op eigen houtje het gebied verkennen dan kan je in het museum van Ename terecht, start- en eindpunt van twee educatieve, bewegwijzerde wandelpaden: het Mariette Tielemanspad (5,5 km) en het Aardgas natuurpad (6,2 km). Het eerste werd genoemd naar de Antwerpse botaniste Mariette Tielemans. Tijdens een van haar laatste wandelingen kwam zij onder de indruk van Bos t'Ename. Zij legateerde twee derden van haar erfenis voor aankoop van een deel van het natuurreservaat. Door het wandelpad naar haar te noemen, wil de werkgroep Bos t'Ename haar en alle vrijwilligers eren die financieel en/of praktisch het Bos t'Enameproject ondersteunen. Het pad werd plechtig ingehuldigd op 9 augustus 1998. Het Aardgas natuurpad is een uitbreiding van het Mariette Tielemanspad.

Je kan ook kiezen voor een begeleide wandeling met gids en ook dan heb je twee keuzes:
Ofwel neemt een museumgids je mee op ontdekking langs de wandelpaden, ofwel opteer je voor een gespecialiseerde natuurgids via de werkgroep bos t’Ename en verlaat je de bewegwijzerde wandelpaden (dit steeds met respect voor de aanwezige fauna en flora).

Contact

pam Ename
Lijnwaadmarkt 20
9700 Oudenaarde-Ename 
Tel. +32 (0)55 30 90 40
fax. +32 (0)55 30 99 01
E-mail: pam-ename@oost-vlaanderen.be
Website: www.pam-ov.be/ename/erfgoed/bos