Onze-Lieve-Vrouwehospitaal

Je staat momenteel op het domein van AZ Oudenaarde, het plaatselijke ziekenhuis.

​Tenzij je ook graag de binnenkant van ons hospitaal wil aanschouwen, stel je best ergens veilig op om je verder te verdiepen in de geschiedenis van de site. Deze doorgang wordt namelijk nog steeds gebruikt door in- en uitgaand verkeer.

Het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal is het resultaat van verschillende bouwfasen van de 15de tot de 19de eeuw en is een afspiegeling van de woelige geschiedenis van religieuze instellingen.

Hier werd de ziekenzorg verstrekt door kloosterzusters van adellijke afkomst, de Zusters Bernardinnen. De congregatie ontstond in de 13e eeuw, toen kannunik Arnulfus buiten de stadsmuren een toevluchtsoord oprichtte voor reizigers die na het sluiten van de stadspoort geen onderdak meer vonden. Na de sloop van hun toenmalig pand in 1382 verhuisden ze naar de huidige plaats, binnen de stadsmuren. Pas dan gingen zij zich meer wijden aan ziekenzorg. Hospitaal verwijst dus oorspronkelijk naar gastvrijheid. Achter de gevel bevindt zich een 16e-eeuwse pandgang die een kloostertuin omringt.