Strooiplan

IJzel en sneeuw zorgen elk jaar voor gevaarlijke situaties op de weg. De technische dienst zet dan ook heel wat mensen en middelen in om onze straten veilig te maken. Helaas is het niet altijd mogelijk om gladheid en sneeuw te voorspellen. Strooien kan niet overal en op hetzelfde moment. Daarom beschikt de stad over een weloverwogen strooiplan.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat in voor het strooien van de gewestwegen, zoals de N60, N8 en N46. Het stadsbestuur ontfermt zich over haar eigen straten en kan hierbij rekenen op landbouwbedrijven die met zes grote en twee kleine tractoren Oudenaarde ijs- en sneeuwvrij houden. Er zijn zeven strooiroutes: vijf voor de straten en twee voor de fietspaden.

Procedure

Als kans op ijzel en sneeuw niet voorspeld werd en er 's nachts toch gladheid wordt vastgesteld, dan verwittigt de politie de wachtdienst. Vervolgens vertrekken de strooiers. Worden ijzel en sneeuw voorspeld, dan staat de technische dienst sowieso paraat. De strooiers vertrekken dan tussen 3 en 4 uur. Overdag wordt er nog bijgestrooid, afhankelijk van de temperaturen en hoe hevig het nog sneeuwt.

 • Strooien van straten

  • In fase 1 strooit de technische dienst alle hoofdstraten. Daarbij streeft ze naar een gestrooide baan binnen een straal van 500 meter rond iedere woning. Er wordt ook rekening gehouden met de aard van de weg (zoals een stijgende weg) en de bereikbaarheid van handelszaken.
  • Blijft de sneeuw dagen liggen? Dan worden in fase 2 wijken mee gestrooid en banen die niet in de eerste fase werden opgenomen.
 • Strooien van Fiets- en voetpaden

De fietspaden worden bij ijzel gestrooid. Bij sneeuw maken we ze sneeuwvrij. De voetpaden aan de stadsgebouwen, zoals het Administratief Centrum en het Sociaal Huis, worden gestrooid. Op de markt hebben we extra aandacht voor onder andere de blindengeleidestrook.

Wist je dat... 

 • we 90 ton zout opslaan in 3 silo's?
 • we per strooibeurt 15 ton zout gebruiken?
 • 1 strooibeurt bijna 5.000 euro kost?

Wat moet je als inwoner zelf doen?

 • Maak het voetpad voor je woning sneeuw- en ijsvrij.
 • Schep geen sneeuw op de openbare weg en giet er geen water op.
 • Veeg sneeuw zo dicht mogelijk tegen de huizen of de rand van het voetpad en maak de straatgoot en rioolkolken vrij. Zo kan het dooiwater sneller wegvloeien.