Infrastructuursubsidies

Infrastructuursubsidies aan Oudenaardse sportclubs

Voorwaarden

De voorwaarden kan je terug vinden in het reglement.

Procedure

De subsidieaanvraag moet ingediend worden op de respectievelijke stadsdienst (sportdienst of jeugddienst). Het aanvraagdossier bevat minimum:

 • Een motivatie: een inhoudelijke argumentatie om tot de werkzaamheden over te gaan.
 • Een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden met o.a.:
  • fasering en vermoedelijke einddatum;
  • de te gebruiken materialen;
  • een gedetailleerde kostenraming;
  • de uitvoerder van werken en een prijsvergelijking van min. 3 offertes bij kostenposten boven  € 8500 (excl. BTW).
 • Een kopie van de eventuele eigendomstitel, de titel van zakelijk recht of bewijs van gebruiksovereenkomst.

 

Bij grote investeringen komt daar bij:

 • Een inplantingsplan.
 • Een bouwvergunning indien nodig.
 • Een kopie van de statuten van de vzw.
 • Een financieringsplan met daarin o.a.:
  • een overzicht van eventuele andere subsidies en geplande investeringen in de onroerende infrastructuur door overheden, organisaties of diensten;
  • een bewijs van de financiële draagkracht van de vereniging;
  • een overzicht van andere financiële acties met inkomstenraming.
Bedrag

Het bedrag van de toelage bedraagt maximaal 75% van de bewezen kosten voor een maximumbedrag van € 10.000 per jaar.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote investeringen:

“Kleine investeringen” zijn infrastructuurwerken waarbij de totale kostenraming kleiner is dan € 15.000 (BTW incl.) en groter dan € 1.000 (BTW incl.).

“Grote investeringen” zijn infrastructuurwerken met een totale kostenraming vanaf € 15.000 (BTW incl.). De werkzaamheden kunnen hierbij gespreid worden over meerdere kalenderjaren.

Documenten