Sportsnack

Dit aanbod van SNS en Sport Vlaanderen is gericht op kinderen van het basisonderwijs.

Kinderen en jongeren bewegen te weinig en hebben vaak slechte eetgewoonten. Dit leidt tot een minder goede fysieke conditie en overgewicht. SportSNACK - Sportief Naschools-ACtieve Kids, geeft kinderen uit het basisonderwijs de kans te bewegen tijdens de naschoolse opvang.

Sportsnack is de verzamelnaam voor experimenten die binnen het Follo-project (Flexibele Opdracht Leerkracht LO) onder sturing van SVS en Bloso werden opgezet. De school organiseert onmiddellijk na de schooluren een sportaanbod onder bekwame, professionele begeleiding. Elk kind krijgt de mogelijkheid zich in te schrijven voor één bijkomend uur sport per week. Deze experimenten sluiten aan bij de voorstellen Brede School met sportaanbod die door het Steunpunt Sport, beweging en Gezondheid werden uitgewerkt.