100 Spelletjes: creativiteitsontwikkeling voor kinderen van 3 tot 8 jaar

ID
LB0002
Categorie
LB Literatuur bezigheid
Auteur
Elfriede Pausewang

Omschrijving

Je moet als volwassene over veel ervaring beschikken, wil je steeds met nieuwe impulsen kunnen komen om kinderen te activeren en stimuleren tot spelen.
Dit boekje wil mensen helpen die de indruk hebben dat ze zelf over te weinig ideeën beschikken.
Steeds meer is men gaan inzien dat kinderen zicht het best ontwikkelen te midden van andere kinderen van ongeveer gelijke leeftijd.
Het kind leert wel veel van de imitatie van andere kinderen, van het verwoorden van eigen ontdekkingen, het uitleggen aan een ander kind hoe iets gelukt is.
Samenspel, samen ontdekken, samen werken.
Dit boekje is er op gericht om volwassen ideeën aan de hand te doen in het stimuleren van kinderen die samen bezig zijn.
Zowel in een klein groepje als in een grotere groep.
De spelideeën zijn onderverdeeld in 6 groepen :
tekenen en schilderen
constructiespelletjes met papier
spelletjes met materiaal dat voorhanden is
spelletjes met afvalmateriaal
woord- en taalspelletjes
muziek, toneel, bewegingsspel
De volgorde van de spelletjes geeft enig houvast bij het kiezen van de geschikte spelletjes met een bepaald groepje.
Zij zijn genummerd in volgorde van de moeilijkheidsgraad.
In dit boekje worden tevens concrete aanwijzingen gegeven voor het aanbieden van het materiaal.