1 + 2 = 3

ID
G00167
Categorie
G Gezelschapsspelen

Functies

- eenvoudig tellen
- begrijpen van de spelregels

Omschrijving

Het spel kan alleen gespeeld worden of door 2 of meerdere spelers en is mogelijk in 2 verschillende spelvormen.
Met dit spel leer je eenvoudige optelsommen te maken van 1 tot 10.
De grotere kaartjes zijn de opgavekaartjes: op de bovenzijde is de optelopdracht weergegeven als een optelsom van cijfers, op de achterzijde zijn de op te tellen hoeveelheden weergegeven met een aantal beertjes.
De kleinere kaartjes zijn de te zoeken antwoordkaartjes bij respectievelijke opdrachtkaartjes: op de bovenzijde is het antwoord weergegeven met een aantal beertjes, op de achterzijde is de oplossing met één cijfer weergegeven.
Spel 1: Voorbereiding: De kleine oplossingskaartjes worden met de beertjeszijde goed zichtbaar naar boven gelegd en naast elkaar.
De grote opgavekaartjes worden goed geschud en met de opgaven nl. de optelsommen in cijfers, naar boven op een stapel gelegd.
Spelverloop:  Beurtelings een opgavekaartje van de stapel nemen en alleen de bovenkant bekijken.
Zoek het passend antwoordkaartje.
De spelers controleren dat het antwoord juist is door beide kaartjes om te draaien: in één oogopslag zie je aan de beertjes dat de hoeveelheden van beide kaartjes gelijk of ongelijk zijn.
Als het antwoord juist is mag de speler beide kaartjes behouden.
Zoniet wordt het oplossingskaartje teruggelegd en het antwoordkaartje onder de stapeltje geschoven.
Wie op het einde van het spel het meest aantal kaartjes verzamelde is de winnaar.
Spel 2: Voorbereiding: De opgavekaartjes worden met de beertjeszijde goed zichtbaar naar boven gelegd en naast elkaar.
De oplossingskaartjes worden met het cijfer naar boven op een stapel in het midden gelegd.
Spelverloop: Beurtelings neemt elke speler een bovenste oplossingskaartje van het stapeltje en zoekt hierbij de passende opdrachtkaart: dit is de opdrachtkaart met dezelfde hoeveelheid beertjes.
Als de oplossing juist is hebben de kaartjes dezelfde randkleuren: gemakkelijk te controleren. 
De speler met de meeste kaarten op het einde van het spel is de winnaar.