Protocollen

versie 1.00 (13-03-2021)

Wanneer wij persoonsgegevens uitwisselen met andere publiekrechtelijke instanties, dan leggen wij het afsprakenkader voor deze verwerking vast in een protocol. Op deze pagina vind u een overzicht terug van de protocollen tussen stad Oudenaarde en andere overheden.
 

Wat is een protocol?

Een protocol is een overeenkomst waarin twee of meer overheidsinstanties hun afspraken vastleggen omtrent de uitwisseling van bepaalde persoonsgegevens. Elk protocol identificeert de deelnemende partijen, schetst de context van de uitwisseling, geeft aan voor welk doel en op welke gronden de uitwisseling plaatsvindt en welke beveiligingsmaatregelen daarvoor worden getroffen.
 

Overzicht protocollen

Hieronder kunt u binnenkort de protocollen raadplegen die stad Oudenaarde reeds heeft afgesloten met andere overheden.