Parkeer Plus Zorg

Parkeer Plus Zorg

Wat

Zorgverleners vinden niet altijd een parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt. Er gaat soms heel wat tijd verloren met het zoeken naar een geschikte parkeerplaats. Het project Parkeer plus Zorg beoogt het werk en de mobiliteit van de zorgverleners gemakkelijker te maken door parkeerplaatsen die gelegen zijn voor private inritten te laten gebruiken door zorgverleners, tijdens de uitvoering van de zorg.

Voorwaarden

Elke bewoner van Oudenaarde kan vrijwillig zijn parkeerplaats voor zijn inrit beschikbaar stellen aan zorgverlenersDe bewoner kleeft een ‘Parkeer plus Zorg’ sticker aan zijn inrit en vermeldt op
welke momenten de parkeerplaats beschikbaar is. 

De zorgverlener op zijn beurt legt een ‘Parkeer plus Zorg’-parkeerkaart voor aan zijn vooruit. Deze parkeerkaart vermeldt het telefoonnummer van de zorgverlener zodat deze op eenvoudig verzoek van de bewoner zijn wagen kan verplaatsen. De zorgverleners die gebruik willen maken van het systeem moeten in het bezit zijn van een RIZIV nummer of een inschrijvingsbewijs van verzorgende uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.


Indien de straat deel uitmaakt van de blauwe zone of de zone betalend parkeren dan dient de zorgverlener die zijn wagen parkeert noch een parkeerschijf te leggen noch te betalen. Dit wel op voorwaarde dat hij beschikt over een geldige ‘Parkeer plus Zorg’-parkeerkaart.

Bedrag

Zowel de sticker als de parkeerkaart zijn gratis.