Oudenaarde, groeiend groene stad!

Oudenaarde werd midden december 2018 door de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) verkozen tot ‘Groen en Bloemengemeente 2019’. Hierdoor mag onze stad meteen ook Vlaanderen vertegenwoordigen bij de Europese wedstrijd ‘Entente Florale Europe’.  Deze wedstrijd wil de aandacht vestigen op het belang van een groene omgeving voor de levenskwaliteit in woonwijken en steden. Algemeen thema is ‘de leefbare stad’. 

Een internationaal samengestelde vakjury zal half juli onze stad bezoeken. Tijdens dit bezoek zullen de belangrijkste verwezenlijkingen op gebied van groen en leefmilieu toegelicht worden. Eind september weten we dan of Oudenaarde de overwinning in de wacht heeft kunnen slepen!

Oudenaarde, duurzame en leefbare stad

Oudenaarde doet jaarlijks inspanningen om meer natuur binnen de stad te brengen en ervoor te zorgen dat de stad duurzaam en leefbaar is. We kunnen er namelijk niet langer om heen: de klimaatopwarming is wetenschappelijk bewezen én momenteel aan de gang. De gevolgen zijn hier en daar al zichtbaar en zullen toenemen, ook in onze streek en in onze stad. Het stadsbestuur besloot niet aan de zijlijn te blijven staan maar concreet actie te nemen om enerzijds de klimaatopwarming af te remmen en anderzijds de nodige bescherming te voorzien tegen niet-afwendbare gevolgen.

In het thema klimaat, leefbaarheid en meer groen in de stad hebben we de voorbije paar jaar heel wat acties ondernomen en projecten opgestart. Op deze webpagina vind je enkele voorbeelden van wat wij doen en wat je zelf kan doen. Samen maken we van Oudenaarde een groene, duurzame stad!

Krantje "Oudenaarde, groeiend groene stad"

Deze week krijgen de inwoners van Oudenaarde het krantje "Oudenaarde, groeiend groene stad" in hun brievenbus. Dit krantje bevat verschillende groen- en duurzaamheidsprojecten die toch wel wat aandacht verdienen. Het krantje werd gedrukt op gerecycleerd papier en bedeeld met een fietskoerier.

Geen krantje ontvangen? Er zijn een aantal exemplaren beschikbaar aan het onthaal van het Administratief Centrum Maagdendale of je kunt het hier digitaal bekijken!

LEUK OM WETEN

De cover voor het krantje bevat een aantal jongeren die kijken naar het landschap van Oudenaarde. Deze foto is gebaseerd op een foto uit de jaren '50 uit het stadsarchief, met als bijschrift op de achterkant "We wonen toch wel in een heerlijk land!". 

   

Entente Florale Europe?

‘Entente Florale Europe’ bestaat sinds 1975 en wil de aandacht vestigen op het belang van een groene omgeving voor de levenskwaliteit in woonwijken en steden. Algemeen thema is ‘de leefbare stad’. 

Een internationaal samengestelde vakjury zal half juli onze stad bezoeken. Tijdens dit bezoek zullen de belangrijkste verwezenlijkingen op gebied van groen en leefmilieu toegelicht worden. Eind september weten we dan of Oudenaarde de overwinning in de wacht heeft kunnen slepen!

Groen in de stad

Oudenaarde doet jaarlijks inspanningen om meer natuur binnen de stad te brengen door aanplanting van bomen, uitbreiding van bossen en de bebloeming van onze stad. Onze stad kleurt ieder jaar in een zee van bloemenpracht.  Naast de stadsdiensten zorgen ook aannemers, die projecten in opdracht van de stad uitvoeren, voor meer groen in de stad. Zo maken we de stad alvast stap voor stap wat groener!

Merkwaardige Oudenaardse bomen

Bomen hebben al eeuwenlang meer dan een symbolische betekenis voor de mens. Ze werden aanbeden, gebruikt om grenzen vast te leggen en opgenomen in de samenleving als gerechtsbomen of herinneringsbomen. Ook in Oudenaarde vinden we nog stille getuigen terug van tradities die we al lang zijn vergeten.

Het zoemt in Oudenaarde

Onze bijen staan onder druk! Door het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen, een afname van de bloemenrijkdom en aantasting door een parasiet gaan hun aantallen sterk achteruit. Daarbij komt nog de bedreiging door de Aziatische hoornaar, die in Oudenaarde werd aangetroffen. Nochtans zijn bijen als bestuivers broodnodig voor het behoud van de biodiversiteit en onze voedselproductie.

Oudenaarde propere stad!

Iedereen houdt van een propere stad, want een propere stad is een mooie stad!

Straatkolk = enkel voor regenwater!

De stad zet zich dagelijks in om ook tegen 2027 te kunnen voldoen aan de Europese kaderrichtlijn water, wat betekent dat alle oppervlakte- en grondwater een goede kwaliteit moeten hebben. Zo wordt onder andere stelselmatig over het grondgebied van de stad gescheiden riolering aangelegd in de straat. Het regenwater dat apart afgevoerd wordt, loost rechtstreeks in grachten en beken die afvloeien naar de Schelde en naar de Noordzee. 

Hou dus verfresten, olie, frituurvet, hondenpoep, betonresten en ander restafval uit de regenwaterriolen en grachten en gooi deze dus niet zomaar in de straatkolk! De gevolgen van deze verontreinigingen zijn niet alleen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, maar afval in straatkolken kan ook geurhinder veroorzaken, ongedierte aantrekken en verstoppingen veroorzaken die plaatselijk voor wateroverlast kunnen zorgen.

Oudenaarde duurzame stad

Oudenaarde blijft inzetten op duurzaamheid! Als lokaal bestuur nemen we een voorbeeldfunctie op. We nemen 100 % groene stroom af, plaatsen zonnepanelen en zonneboilers op de daken van de stadgebouwen, en bij nieuwbouw wordt de mogelijkheid voor warmtepompen nagegaan. 

Geïnteresseerd in energiereductie bij jouw thuis? We bieden gratis bouwadvies aan, ontzorgen verbouwers binnen collectieve renovatieprojecten, bieden premies aan voor hernieuwbare energie in bestaande woningen en namen in 2017 en 2018 de rentelast over van inwoners die een energielening afsloten. Daarnaast ondersteunen we tal van groepsaankopen door onder andere de provincie en Solva-Streekoverleg.

Duurzame mobiliteit

Van autodelen tot een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen, ook Oudenaarde trekt de kaart van duurzame mobiliteit!

AUTODELEN

De gemiddelde Vlaamse wagen staat 95% van de tijd stil. Een dure investering dus voor iets dat 95% van de tijd niet gebruikt wordt.  Bij autodelen wordt dat gebruik van geoptimaliseerd en maken meerdere gezinnen of organisaties na elkaar gebruik van een wagen. Door efficiënter om te gaan met auto’s, zijn er niet alleen minder wagens in omloop maar wordt de zware investering bovendien gedeeld. Lijkt autodelen jou wat? Bekijk dan zeker deze pagina! 

Trage wegen

Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen in onze stad meer aandacht. Daar wil de stad, samen met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw (RLVA), werk van maken. Hiervoor gaan we gefaseerd te werk met als einddoel de opmaak van een Trage Wegenplan voor ons volledige grondgebied. Alles over trage wegen kom je te weten via deze pagina of via de website van Trage Wegen vzw.

Inspireren deze thema's jou en heb jij hét idee op vlak van natuur, klimaat of duurzaamheid in Oudenaarde? Deel het met het stadsbestuur via ons gloednieuwe online participatieplatform of neem deel aan de gesprekstafels!