Aanvraag muziekcheque

Aanvraag

Organisatoren die een publiek evenement organiseren in Oudenaarde en die daarbij speelkansen voorzien aan Oudenaardse muzikanten, bands, koren, harmonieën en fanfares kunnen hiervoor een muziekcheque aanvragen.

cfr. Reglement toekenning muziekcheques, zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad  d.d. 27/02/2023. 

Omschrijving evenement
Omschrijf hier uw evenement. Privé-, familie- en schoolfeesten en commerciële activiteiten komen niet in aanmerking. Alle andere initiatieven wel, voor zover ze voor het publiek openstaan.
Volledig adres, aub.
Organisator
Wie organiseert het evenement?
Financiële Info
Op welk rekeningnummer mag de subsidie gestort worden?
Rekeninghouder
Lokaal talent
Welke muzikant(en) of band(s) komen optreden op uw evenement? De bands of artiesten moeten opgenomen zijn op de lijst, op te vragen bij de dienst Cultuur. Elke organisator kan max. 3 muziekcheques per jaar aanvragen. U kan tot max. 3 bands of artiesten aanvragen voor dit evenement. Indien u de 3 aanvragen wenst te spreiden over verschillende evenementen, vragen wij u om telkens een nieuwe aanvraag in te dienen.
Ondertekenen aanvraag
Hierbij verklaart ondergetekende dat deze gegevens waarheidsgetrouw zijn.