Hernieuwbare energie

Naast de afname van 100 % groene stroom investeert de stad ook zelf in de productie van groene stroom. In 2011-2012 werden reeds de daken van De Qubus, de Technische Dienst en de Brandweerkazerne voorzien van een photovoltaïsche installatie van in totaal zo’n 980 panelen die zorgen voor een geschatte elektriciteitsproductie van maar liefst 234.000 kWp.
De stad is geen eigenaar van deze installaties maar verleende recht van opstal. Voor de afname van de zonne-energie in deze gebouwen genieten we van een voordelig tarief. De overtollige productie wordt op het distributienet geïnjecteerd. In 2018-2019 willen we enkele andere stadsgebouwen voorzien van kleinere eigen installaties, afgestemd op het verbruik ter plaatse. De studie voor de haalbaarheid en dimensionering van deze installaties is van start gegaan.