Art Ped Project

Artistiek Pedagogisch Project

Het artistiek pedagogisch project is het geheel aan fundamentele uitgangspunten die door het schoolbestuur voor de academie zijn vastgelegd. Elk personeelslid van de academie onderschrijft deze uitgangspunten vanuit zijn eigenheid.

Hier onder een korte uiteenzetting van de kernpunten. Voor meer info kan u dit document raadplegen.

Kunstonderwijs met Missie

De missie is het fundament onder ons onderwijs: wat onze academie wil zijn of ‘waar we voor gaan’.

In onze missie staan de leerlingen centraal. Via ons kunstonderwijs laten we hen stapsgewijs en in een veilig en warm leerklimaat groeien naar een hogere leerstatus.

De missie bevat vijf uitgangspunten of thema’s:
kunstonderwijs met maatschappelijke verantwoordelijkheid;
kunstonderwijs met aandacht voor speelruimte;
onderwijs gericht op artistiek vormen;
competentiegericht kunstonderwijs;
ontwikkelingsgericht kunstonderwijs.

De thema’s zijn niet gerangschikt volgens hun belangrijkheidsgraad. De kracht van onze onderwijsvisie is de synergie die we tussen de thema’s beogen. Schematisch stellen we dit zo voor:  

Kunstonderwijs met Visie

De visie vertelt hoe we de missie handen en voeten geven. 

We beschrijven de visie in het schoolwerkplan. Dit plan is een dynamisch werkinstrument van ons team. Hierin formuleren we pedagogisch-didactische aspecten op die we met bijzondere zorg willen hanteren, zoals:

 • een creatieve en inspirerende ontmoetingsplaats creëren;
 • functioneren in een socio-culturele context;
 • het cultureel artistiek referentiekader onderzoeken;
 • authentiek artistiek beleven en handelen;
 • traditie in relatie tot innovatie en historisme
 • samenwerking tussen verschillende artistieke disciplines/domeinen;
 • aandacht voor differentiatie: leren in de zone van de naaste ontwikkeling;
 • aandacht voor persoons-, sociaal en artistiek gerichte vaardigheden;
 • een thematisch-concentrische werkwijze hanteren;
 • ervaringsgericht (spelend) leren;
 • expressie en creativiteit stimuleren;
 • kerngedachten ‘Muzische vorming’ integreren.

Via de synergie tussen o.a. de hierboven opgesomde pedagogisch-didactische aspecten geven we aan de missie gestalte. 
De onderwijsvisie en de ontwikkeling ervan steunt op research en vloeit voort uit werkervaring en dialoog. 
Onze digitale nieuwsbrief TamTam zoemt geregeld in op een pedagogisch-didactisch aspect

Evaluatiesysteem

Muziek

Evaluatiesysteem van de richting Muziek van de 2de graad via deze link, 3de graad via deze link, 4de graad via deze link.

Woord

Evaluatiesysteem van de richting Woord via deze link.

Dans

Evaluatiesysteem van de richting Dans via deze link.