Veilige kilometers

Als we meer mensen op de fiets willen krijgen, dan moeten we er ook voor zorgen dat zij veilig op hun bestemming raken. Het mobiliteitsplan zet ondermeer in op méér en veilige fietspaden en -routes. Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken wordt gestreefd naar verkeersluwe straten en ook de hernieuwde Markt werd verkeersluw ingericht.

Aan KBO Leupegem werd de eerste ‘schoolstraat’ van Oudenaarde ingevoerd. Rond het begin en het einde van de schooltijd wordt de straat afgesloten voor het verkeer zodat de kinderen veilig de school kunnen bereiken en verlaten.