Scholen doen mee!

Een kind opvoeden gebeurt voor een groot deel op school. Onze onderwijzers dragen de belangrijke taak om onze kinderen te vormen tot klimaatbewuste jongeren die straks de klimaatuitdagingen kunnen trotseren. In het klimaatplan zijn dus ook enkele acties en maatregelen opgenomen die gericht zijn op scholen.

De Vlaamse overheid helpt scholen op weg naar duurzaamheid onder de noemer ‘MOS’. Onze milieudienst kan scholen hier verder in ondersteunen. Wij hebben een ruim educatief aanbod en staan scholen graag bij met raad en daad! Bovendien voorziet de Milieuraad in projectsubsidies waar ook scholen een beroep op kunnen doen.