Hernieuwbare energie

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren, moeten we in de eerste plaats onze energievraag verminderen. Maar helemaal zonder energie kunnen we natuurlijk niet. Om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen en zo ook de energieafhankelijkheid van het buitenland te doen dalen, moet de stad Oudenaarde inzetten op de lokale productie van hernieuwbare energie. We hebben het dan over hernieuwbare elektriciteitsproductie (zonnepanelen, windmolens), groene warmte (zonneboilers, warmtepompen) en biobrandstoffen.

Bij de opmaak van het klimaatplan berekenden we het potentieel aan hernieuwbare of duurzaam opgewekte energie. In 2011 bleek slechts 4,4 % van dat potentieel ingevuld te zijn. Werk aan de winkel dus!

Voor wie zelf wil investeren in hernieuwbare energie, zijn er tal van mogelijkheden om dit op een budgetvriendelijke manier te doen.

Ook voor zonnepanelen organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen een groepsaankoop.

Hoewel de subsidiëring is weggevallen, blijven zonnepanelen rendabel én belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering. 

Door deel te nemen aan de groepsaankoop ben je zeker van een (zeer) scherpe prijs en een hoge kwaliteit.

Bovendien krijg je gratis en onafhankelijk advies.

Tot slot verplicht inschrijven je tot niets. Wel krijg je een aanbod op maat, waar je op ingaat of niet.

De Vlaamse overheid biedt via de Energiehuizen een goedkope energielening aan. Voor energiebesparende aanpassingen aan je woning (isolatie, zonneboiler, zonepannelen, warmtepomp, hoogrendementsglas, condensatieketel, ….) kan je via de intercommunale SOLVA een lening aangaan van maximaal € 15.000, af te betalen in 8 jaar. Stad Oudenaarde neemt voor woningen in Oudenaarde de rentelast (2 %) over. Sluit je lening af in 2018 om zeker van dit aanbod te kunnen genieten!
MEER INFO...

Jaarlijks organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen een samenaankoop van 100 % groene stroom en gas. De stad ondersteunt deze actie door het voeren van promotie, het verlenen van informatie en het voorzien in een inschrijvingsloket voor inwoners die geen internettoegang hebben. Door deze actie wordt enerzijds het aandeel aan groene energie verhoogd en realiseren de deelnemers anderzijds een verlaging van hun energiefactuur. Win-win dus!
MEER INFO...

Voor de installatie van een hernieuwbare energiebron in je bestaande woning, keert de stad een subsidie uit van € 500. Deze is voorzien voor de installatie van een zonneboiler, een warmtepomp, een pelletketel voor centrale verwarming of een micro-warmtekrachtkoppeling.

Meer informatie, het subsidiereglement en het aanvraagformulier kan je HIER vinden.