Mobiliteit

Onze verplaatsingen veroorzaken een belangrijk deel van onze CO2-uistoot. Dit betekent ook dat we binnen de sector ‘mobiliteit’ nog heel wat marge hebben om een verlaging van de uitstoot te realiseren.

Dat kan en moet op verschillende manieren gebeuren...

Door elektrische laadpalen te voorzien, wil Stad Oudenaarde het gebruik van schone wagens mee ondersteunen.

Op deze locaties kan je je elektrische wagen opladen:

Niet iedereen springt even vlot op de fiets of blijft graag dicht bij huis. Dan is het openbaar vervoer een goed alternatief. De stad ijvert mee voor méér en betere verbindingen met zowel trein als bus.

We zien onze wagen nog te veel als ons belangrijkste vervoersmiddel. Pas als we die niet ter beschikking hebben, denken we na over een alternatief. Dat moet andersom. Het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, personenwagen) moet blijvend gepromoot worden. Een belangrijke pijler hierin is blijvend en herhaaldelijk sensibiliseren en informeren, zowel naar de modale burger als naar scholen en bedrijven.

Klik HIER om meer te weten te komen over de fietskaart, het fietspunt en Blue-bike!

Als we meer mensen op de fiets willen krijgen, dan moeten we er ook voor zorgen dat zij veilig op hun bestemming raken. Het mobiliteitsplan zet ondermeer in op méér en veilige fietspaden en -routes. Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken wordt gestreefd naar verkeersluwe straten en ook de hernieuwde Markt werd verkeersluw ingericht.

Aan KBO Leupegem werd de eerste ‘schoolstraat’ van Oudenaarde ingevoerd. Rond het begin en het einde van de schooltijd wordt de straat afgesloten voor het verkeer zodat de kinderen veilig de school kunnen bereiken en verlaten.