Mobiliteit

Onze verplaatsingen veroorzaken een belangrijk deel van onze CO2-uistoot. Dit betekent ook dat we binnen de sector ‘mobiliteit’ nog heel wat marge hebben om een verlaging van de uitstoot te realiseren.

Dat kan en moet op verschillende manieren gebeuren...

Niet iedereen springt even vlot op de fiets of blijft graag dicht bij huis. Dan is het openbaar vervoer een goed alternatief. De stad ijvert mee voor méér en betere verbindingen met zowel trein als bus.

We zien onze wagen nog te veel als ons belangrijkste vervoersmiddel. Pas als we die niet ter beschikking hebben, denken we na over een alternatief. Dat moet andersom. Het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, personenwagen) moet blijvend gepromoot worden. Een belangrijke pijler hierin is blijvend en herhaaldelijk sensibiliseren en informeren, zowel naar de modale burger als naar scholen en bedrijven.

Klik HIER om meer te weten te komen over de fietskaart, het fietspunt en Blue-bike!

Als we meer mensen op de fiets willen krijgen, dan moeten we er ook voor zorgen dat zij veilig op hun bestemming raken. Het mobiliteitsplan zet ondermeer in op méér en veilige fietspaden en -routes. Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken wordt gestreefd naar verkeersluwe straten en ook de hernieuwde Markt werd verkeersluw ingericht.

Aan KBO Leupegem werd de eerste ‘schoolstraat’ van Oudenaarde ingevoerd. Rond het begin en het einde van de schooltijd wordt de straat afgesloten voor het verkeer zodat de kinderen veilig de school kunnen bereiken en verlaten.

Helemaal zonder auto leven, is voor de meesten onder ons niet weggelegd. Er zijn echter alternatieven op de markt voor onze diesel- of benzinewagen. Er is een behoorlijk aanbod aan CNG-wagens (ook lichte vracht) aan een redelijke prijs en ook de markt van de elektrische wagens breidt uit en is niet langer enkel haalbaar voor de ‘happy few’.

De overheid ondersteunt deze schone wagens door premies en fiscale voordelen, maar ook door het stimuleren van tankmogelijkheden voor CNG en het plaatsen van elektrische laadpalen.