Ondernemers doen mee!

Dat Oudenaarde een bedrijvige stad is, blijkt ook uit de nulmeting die werd uitgevoerd bij de opmaak van het klimaatplan: de sector industrie is met 41 % koploper in de CO2-uitstoot op ons grondgebied. De bedrijven zijn dus een belangrijke partner bij het behalen van de klimaatdoelstellingen!

Als stad willen wij er mee voor zorgen dat de CO2-uitstoot van de sector industrie niet verder toeneemt, maar eerder daalt. Dit wil niet zeggen dan bedrijven niet mogen groeien of dat bijkomende bedrijvigheid niet gewenst is. Wél zorgen we ervoor dat de bedrijfsgebouwen en productieprocessen energetisch geoptimaliseerd worden en hoger scoren op algemene duurzaamheid.

Met de steun van de Europese Unie (EFRO – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de Provincie Oost-Vlaanderen en in samenwerking met de Stad Ninove, Gemeente Kruishoutem en VOKA Oost-Vlaanderen treedt Stad Oudenaarde op als promotor van ‘ZOVER’ (Zuid-Oost-Vlaams Energie Reductieproject).