Duurzame wijken

De stad zet in op stadsvernieuwing, met aandacht voor duurzaamheid. Door nieuwe wijken te realiseren op verlaten of ongebruikte gronden binnen de stadskern, houden we de open ruimte intact. Binnen de wijk streven we naar efficiënt ruimtegebruik, energiezuinige woningen, ruimte voor water en groen en een duurzame mobiliteit.

Voorbeelden hiervan zijn de Scheldekop en de voormalige Saffre-Frères site aan de Blekerijstraat.