Samenaankoop groene stroom

Jaarlijks organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen een samenaankoop van 100 % groene stroom en gas. De stad ondersteunt deze actie door het voeren van promotie, het verlenen van informatie en het voorzien in een inschrijvingsloket voor inwoners die geen internettoegang hebben. Door deze actie wordt enerzijds het aandeel aan groene energie verhoogd en realiseren de deelnemers anderzijds een verlaging van hun energiefactuur. Win-win dus!
MEER INFO...