Duurzame renovatie sporthal

De Sporthal werd helemaal gerenoveerd. Uiteraard gebeurde dit met aandacht voor energiezuinigheid en hernieuwbare energie. Hiervoor werd een haalbaarheidsstudie opgemaakt door een extern bureau. Op het dak komen zonnepanelen (250 m²). Er werd voor LED-verlichting gekozen. Al het regenwater wordt opgevangen in 4 putten van 10.000 l die de toiletten voorzien van spoelwater.