Adaptatie

Naast ‘mitigatie’ (= voorkomen van de klimaatopwarming) is ook ‘adaptatie’ (= aanpassen aan de gevolgen van de klimaatopwarming) belangrijk. De klimaatopwarming is immers al voelbaar, ook in onze stad. Speerpunten bij adaptatie zijn enerzijds ruimte voor water (om overstromingen bij felle regenbuien te voorkomen) en anderzijds vergroening (hittestress verminderen, water vasthouden, lucht zuiveren, biodiversiteit verhogen). Bij rioleringswerken streven we dus naar een maximale natuurlijke regenwaterafvoer en buffering in overstromingsgebieden. Het Volkegembos wordt verder uitgebreid en ook in onze andere groene longen (’t Spei, Vestingen, Meerspoort, …) wordt natuurbeheer toegepast. Bij het rooien van bomen stellen we een heraanplant verplicht.