Lager productverbruik

We streven naar een lager productverbruik door ondermeer digitalisering (minder papier) en hergebruik van materialen en meubilair. Daarnaast willen we onze aankopen verduurzamen door het opnemen van duurzaamheidscriteria in alle lastenboeken en bestekken. Dit kan gaan over een ecologisch onderhoudsproduct maar ook over duurzame bouwmaterialen voor de heraanleg van een plein of renovatie van een gebouw.