Eigen energiezorg

We zetten blijvend in op energiezorg door het bijhouden en opvolgen van de energieboekhouding, het nemen van technische maatregelen (tijdsklok, thermostatische kranen, …) en sensibilisatie van het personeel.