Infrastructuur

Na het ‘voorbeeldproject’ van de nieuwe muziekacademie, werden ook in de nieuwe Zwem.Com energiebesparende technieken (oa warmterecuperatie) voorzien en werd de Sporthal gerenoveerd met aandacht voor energiezuinigheid en hernieuwbare energie (zonnepanelen, LED-verlichting, regenwaterrecuperatie,...).