Zij doen mee!

De strijd tegen de klimaatverandering brengt ook in onze stad een mooie dynamiek op gang. Hier en daar steken mensen de koppen bij elkaar en ontstaan verenigingen die meewerken aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen en de transitie naar een duurzame samenleving. Ook voor de scholen is hier een belangrijke rol in weggelegd.

Een kind opvoeden gebeurt voor een groot deel op school. Onze onderwijzers dragen de belangrijke taak om onze kinderen te vormen tot klimaatbewuste jongeren die straks de klimaatuitdagingen kunnen trotseren. In het klimaatplan zijn dus ook enkele acties en maatregelen opgenomen die gericht zijn op scholen.

Wij ondersteunen de verenigingen door een financieel duwtje in de rug, maar ook door ze hier even in de kijker te zetten. Wie weet maak jij straks deel uit van één van deze verenigingen of steek je mee je schouders onder een interessant klimaatproject?