Aanvraag subsidie buurtfeest

Deze aanvraag voor een jaarlijkse basistoelage van 100 euro moet ingediend worden bij de dienst evenementen vóór 1 mei van het lopende jaar, voor activiteiten die georganiseerd werden het voorbije jaar, ter bevordering van de sociale contacten tussen de buren.

Contactpersoon 1
Op wiens naam staat de rekening?
Overzicht van de activiteiten die het voorbije jaar georganiseerd werden (korte uitleg over de activiteit, het aantal deelnemers, enz.)
Je kan het overzicht van de activiteiten ook bijvoegen als een apart document.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: txt pdf doc docx.