Aanvraagformulier bewonerskaart zone betalend parkeren

Het bekomen van een bewonerskaart (parkeerkaart) kan slechts onder gereglementeerde voorwaarden:
  • De bewonerskaart kan slechts uitgereikt worden aan natuurlijke personen die binnen een zone betalend parkeren wonen
  • Per wooneenheid kunnen twee bewonerskaarten bekomen worden; de eerste kost 74,40 €; de tweede 125 €
  • Enkel voor personenwagens

BELANGRIJK: zolang de betaling niet is gebeurd, kan de aanvraag niet worden verwerkt!
Stort dus zo snel mogelijk na het invullen van dit formulier het verschuldige bedrag op rekeningnummer BE10 0961 4376 2004
(Vermeld hierbij zeker de naam van de aanvrager zoals hieronder ingevuld)