Subsidieaanvraagformulier voor het installeren van herbruikbare energiebronnen bij een particuliere woning.

Uw gegevens
Kadastrale gegevens

(afd./sectie/perceelnr.) van perceel waar werken worden voorzien + adres van het onroerende goed

Afdeling*Sectie*Perceelnr.straat+nr*
Omschrijving van de installatie waarvoor subsidies worden aangevraagd
Zonneboilerinstallatie
Aantal m² collectoroppervlak
Helling van de collector ° (vb. horizontaal= 0°, verticaal= 90°
Oriëntatie van de collector
Datum van installatiewerken (maand en jaartal)
Schets of foto van de woning waarop de panelen op het dak zichtbaar zijn
Schets of foto van de woning waarop de panelen op het dak zichtbaar zijn
Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png eps tif pict psd pdf doc docx.
Factuur van de installatie
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pict pdf doc docx.
Warmtepompinstallatie
Energiebron
Soort warmtepompinstallatie
COP
Vermogenscompressor (electrische warmtepomp) kWel
Thermisch vermogen (elektrische warmtepomp) kWth
geïnstalleerd gasvermogen (gaswarmtepomp) kW
Datum van installatie werken (maand en jaartal)
Technische informatie van de installatie
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png eps tif pdf doc docx.
Factuur van de installatie
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png tif pdf doc docx.
CV-installatie met pelletketel
Vermogen van de installatie kW
Datum van installatiewerken (maand en jaar)

Bij te voegen bijlagen

Technische beschrijving van de installatie
Technische beschrijving van de installatie
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png tif pict psd pdf docx ppt.
Factuur van de installatie
Factuur van de installatie
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png tif pict pdf doc docx ppt.
Micro-warmtekrachtkoppelingsinstallatie
Vermogen van de installatie kW
Datum van installatiewerken (maand en jaartal)
Technische informatie van de installatie
Technische informatie van de installatie
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png tif pict psd pdf doc docx ppt.
Factuur van de installatie
Factuur van de installatie
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pict psd pdf doc docx ppt.