Aanvraagdossier infrastructuursubsidie kleine investeringen

Kleine investeringen zijn infrastructuurswerken waarbij de totale kostenraming kleiner is dan € 15.000 en groter dan € 1.000 (BTW incl.)

De subsidieaanvraag moet uiterlijk tegen 15 april ingediend worden.
Pas na schriftelijke bevestiging van de betrokken dienst kunnen de werken pas gestart worden.

Begunstigde
Indien het een samenwerking tussen verschillende verenigingen betreft, gelieve de gegevens uit ‘1 BEGUNSTIGDE’ dan te hernemen per vereniging.
Contactpersoon subsidiedossier
Onroerend goed
Welke zijn de argumenten om de investeringen uit te voeren? Probleemstelling? Doelstelling? Verwacht resultaat?
Andere subsidies
Met o.a.: a) Een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden en de te gebruiken materialen; b) Fasering en vermoedelijke einddatum; d) De uitvoerder van de werken; e) Een prijsvergelijking van 3 offertes bij kostenposten boven 8500€ (excl. BTW).
Aanvraag
Bijlagen
Indien samenwerking tussen verenigingen:
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Indien u nog andere documenten wenst mee door te sturen
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Voor kostenposten van meer dan € 8.500 (excl. BTW) 3 prijsoffertes
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Verklaring op eer

Namens de vereniging verklaren wij:

  • deze aanvraag waarheidsgetrouw ingevuld te hebben
  • te voldoen aan alle wettelijke voorwaarden en verplichtingen
  • de subsidie integraal aan te wenden voor het onroerend goed, zoals bedoeld in de aanvraag
  • de stad schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen
Contactpersoon subsidiedossier