Horeca inrichting

Deel 1: Identificatiegegevens
Gegevens Exploitatie
Gegevens over de exploitant (zaakvoerder)
Gegevens eigenaar
Indien huurcontract
Vul hier de gegevens van de eigenaar van het pand in
Deel 2: Brandveiligheid
Maximum aantal toegelaten personen wordt bepaald door de brandweerdienst overeenkomstig artikel 6§2 van het gemeentelijk reglement bevattende de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiekstoegankelijke inrichtingen (GR. dd. 26.10.2009). Artikel 3 van het gemeentelijk reglement bevattende de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiekstoegankelijke inrichtingen (GR. dd. 26.10.2009) bepaalt onder meer dat bij ELKE wijziging van exploitatie of exploitant er voorafgaandelijk een brandveiligheidsattest moet aangevraagd worden bij de brandweer door deze exploitant. De openingskosten van een dossier bedragen 75 euro tot 100 euro (afhankelijk type zaak) + 50 euro per plaatsbezoek. Tevens zal voor elk verslag, volgend op een plaatsbezoek, een forfaitair bedrag van 50 euro aangerekend worden. Het finaal verslag zonder opmerkingen is kosteloos. Door afgifte van dit formulier bij de dienst economie verklaart u een brandveiligheidsverslag aan te vragen bij de brandweer. Een copie van het brandveiligheidsattest zal bij uw horecadossier gevoegd worden.
Deel 3: Vergunning tot het verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken
dranken < 22° alcohol (bieren, wijnen, ...)
dranken > 22° alcohol (whisky, cognac, ...)
Deel 4: Attest burgemeester kansspelautomaten
Vul deze module in als u een “attest van de burgemeester” nodig heeft om bij de kansspelcommissie een vergunning te vragen voor het plaatsen van kansspelautomaten.
Deel 5: Vergunning verbruikersterras
Voor een vrijstaand terras dat enkel bestaat uit tafels, stoelen en parasols kan de dienst economie een toelating afleveren. U kan ook bij deze dienst terecht voor meer informatie.
Deel 6: Bij te voegen documenten
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Ik verklaar dat deze aangifte oprecht en volledig is en geef toelating aan de dienst economie om, indien inwoner van Oudenaarde, het inlichtingenbulletin bij het stedelijk strafregister op te vragen.