Begraafplaats Meulewal ondergaat metamorfose

De begraafplaats in Eine is toe aan vernieuwing. We willen de begraafplaats opwaarderen naar een aangename, overzichtelijke, groene parkbegraafplaats waar bezoekers vaker komen voor rust, bezinning, herinnering en ontmoeting.

Het huidig ontwerp van begraafplaats Meulewal is al meer dan 40 jaar oud. Ondertussen is er echter al veel veranderd. Zo stijgt de vraag naar nieuwe vormen van begraven en is er een evolutie van klassiek begraven naar begraven na crematie. Door zomaar extra ruimte te creëren voor nieuwe urnegraven, strooiweides of columbaria gaat de logische, leesbare structuur en ruimte voor bezinning verloren. Daarom was het hoog tijd voor een nieuwe toekomstvisie voor begraafplaats Meulewal.

PARKBEGRAAFPLAATS

De begraafplaats heeft al heel wat kwaliteiten van een parkbegraafplaats. Zo is het groen, staan er veel grote bomen en heeft het de schaal en maat van een park. En die parkkwaliteit en het publieke en sociale karakter willen we nog versterken door de herinrichting. Er zal worden ingezet op verdere vergroening en gezorgd voor bloemrijke elementen die vlinders, bijen en vogels aantrekken. Er komen extra diverse en inheemse boomsoorten en op de natuurbegraafplaats zal in de toekomst een gemengd loofbos ontstaan. Hiermee brengen we meer kleur en leven op de begraafplaats, wat kan zorgen voor een positief effect op de gezondheid van zowel de bezoekers als de omwonenden.  

FOTO. Een impressie van de open rust- en herdenkingsplek in de natuurbegraafplaats waar de functie in verband met dood en begrafenis maar lichtjes aanwezig is en de natuur centraal staat.
 

Bovendien willen we langs de hoofdweg voldoende rustplekken en aangename ontmoetings- en verblijfruimtes inrichten met een overdekte verzamelplek ter hoogte van de afscheidsgebouwen en een nieuwe zone aan de zuidelijke hoofdingang, zonder daarbij afbreuk te doen aan de sereniteit van de plaats. Deze ruimtes en spontane, sociale contacten kunnen helpen bij het rouwproces. Daarnaast komen er stilteplekken in de natuurbegraafplaats, wordt de sterretjesweide opgewaardeerd en is er ruimte voor kunst voorzien. Nieuwe functies zoals een openluchttentoonstelling, spelprikkels en een natuurleertuin zorgen er dan weer voor dat ook niet-nabestaanden de parkbegraafplaats willen bezoeken en dat jonge kinderen de begraafplaats minder eng of bedrukkend vinden.

De verschillende types van begraven worden gegroepeerd en krijgen elk een volwaardige plaats. Zo komt het begraven na crematie bijvoorbeeld in het midden van het park met een nieuw, groen afscheidsplein rond een grote strooiweide en compacte columbariazuilen. Daar wordt ook doorgegaan met de bestaande urnegraven en een nieuwe natuurbegraafplaats ingericht, waar biochemisch afbreekbare urnen kunnen worden begraven in het groen. 

 

FOTO. Een impressie van de nieuwe strooiweide, columbaria en groen afscheidsplein

 

Belangrijk voor de beleving van het park is dat enkel fietsers en voetgangers het park kunnen betreden. De toegangen worden heringericht en opgewaardeerd. Er wordt ook een nieuwe doorsteek voorzien om nog beter door het park te kunnen wandelen. Voor mensen die minder goed te been zijn, kunnen permanent rolstoelen ter beschikking worden gesteld.

 
Wat denk jij?

Het totaalplan is een eerste visieplan met ingrepen op korte en lange termijn.  Hou er echter rekening mee dat het verder ontwerpen en uitvoeren nog enkele jaren kan duren. Op dit moment willen we al graag weten wat jij ervan vindt. Bezorg ons jouw mening over het plan en denk met ons mee hoe we onze ambitie kunnen waarmaken. Suggesties en bedenkingen zijn steeds welkom via mail naar masterplanbegraafplaats@oudenaarde.be .

FOTO. Een impressie van hoe de parkbegraafplaats wordt ingericht. (Hieronder kan je bij 'Concept masterplan' de impressie uitvergroten.)