GRUP Linkeroever

De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Oudenaarde werken samen aan het geïntegreerde planningsproces voor de participatieve opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Linkeroever. Dit om nieuwe ontwikkelingen op de sites Santens en Alvey mogelijk te maken en de steenbakkerij Vande Moortel te laten uitbreiden.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Linkeroever maken we niet zomaar op. We gebruiken de reacties die we verzamelden tijdens de vorige drie participatierondes. Misschien gaf ook jij jouw mening op één van de drie participatiemarkten? Dan gebruikten we deze input voor de opmaak van het ‘Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark’ en de eerste ontwerpschetsen. De aanbevelingen in het Ruimtelijk Raamwerk Oudenaarde Linkeroever zijn richtinggevend en vormt de basis voor de opmaak van dit GRUP.

 

Actueel

De raadpleging en de adviesvraag over de startnota GRUP Linkeroever waren de eerste formele stappen in dit planningsproces. De startnota beschrijft hoe we de toekomst van de drie sites zien.

Tijdens de publieke raadpleging, van 22 februari tot en met 22 april 2021 kon iedereen zijn mening geven. We vroegen ook advies aan meerdere instanties. Momenteel verwerken we de reacties en de adviezen in een scopingnota (fase 4). We geven in deze nota gemotiveerd weer met welke reacties we rekening houden en met welke niet. Deze nota zal de startnota vervangen. De scopingnota kun je eind dit jaar op deze website inkijken. 

Volg het volledige proces op via ons burgerparticipatieplatform

 

TER INFO

In de vorige fase 3 organiseerden we op donderdag 4 maart 2021 na drie eerdere participatiemarkten nog een online participatiemoment (Webinar). 
Het verslag van het participatiemoment met de daar gestelde vragen en antwoorden kan je hier downloaden. De presentatie bekijk je hier.

Lees zeker ook de BROCHURE.

De start- en procesnota kan je hieronder raadplegen:

 

Timing

De samenwerking tussen de stad Oudenaarde en de Provincie werd op 3 september 2021 vernieuwd. De stad is vanaf de fase van het voorontwerp verantwoordelijk voor de aansturing van het planningsproces. Een afgewerkt plan mag je in het voorjaar van 2023 verwachten (datum onder voorbehoud).

 

Budget

70 785 EUR (opmaak plan-MER)

 

Partners
  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Stad Oudenaarde

 

Gemeenten

Oudenaarde