Groen in de stad

Oudenaarde, groeiend groene stad

GROEIEND STADSGROEN

Naast het omvangrijke landschappelijk groen, telt Oudenaarde over het hele grondgebied ruim 130 ha stadsgroen bestaande uit 4800 laanbomen, 3 ha heesters, 8 km hagen, 47 ha gazon  en 1100 m² rozen. 13 stadsarbeiders staan in voor het onderhoud van bomen, bloemen en struiken. 

Dit jaar zal onze groendienst in totaal 208 hoogstambomen aanplanten. Enerzijds ter vervanging van enkele exemplaren die de extreme droogte van vorige zomer niet overleefd hebben maar grotendeels als nieuwe aanplant. Vorig jaar werden 230 nieuwe hoogstambomen aangeplant. In landschappelijk gebied worden streekeigen soorten aangeplant en voor het stadscentrum werd gekozen voor uitheemse, voorgevormde soorten. Deze soorten bieden heel wat karakter binnen het straatbeeld en kunnen aansluiten bij de architectuur van de omgeving. Er wordt ook voorrang gegeven aan landschapsbomen, waarvan de bloei de bijenpopulatie ondersteunen.

Naast de stadsdiensten zorgen ook aannemers, die projecten in opdracht van de stad uitvoeren, voor meer groen in de stad zoals op Scheldekop, Bergen op Zoomplein, omgeving sportcentrum … Zo maken we de stad alvast stap voor stap wat groener! 

OUDENAARDE IN BLOEI

Elk jaar opnieuw schittert Oudenaarde in vele kleuren van duizenden bloemen.

De groendienst werkt ieder jaar met uitgesproken kleuraccenten.  Honderdduizenden narcissen verwelkomen bewoners en bezoekers bij het intreden van de lente. Na deze bloeiperiode worden jaarlijks ruim 25 000 éénjarigen aangeplant in bloementorens (36),  bloemschalen (50),  bloembakken (460), en in volle grond (725 m²). Oudenaarde was bij onze eerste deelname aan Entente Florale Europe in 1999 de eerste gemeente of stad die gebruik maakte van de Garsy-bloementorens.  Al snel verschenen heel wat foto’s van deze bebloeming in tijdschriften, ook buiten onze landsgrens. Ook de bebloeming langsheen de Scheldereling typeert onze stad. Ruim 300 meter bloembakken, aangeplant met Pelargonium peltatum kleuren de vernieuwde Scheldeboorden. 50 bloemschalen zijn verspreid over de deelgemeenten. In kader van duurzaam omgaan met water gebruikt de stad al vier jaar Scheldewater om de bloemen water te geven.

Onze stad is ook zeer nauw betrokken bij het toepassen van hydroabsorberende polymeren. TerraCottem is een bodemverbeteraar die bestaat uit een mengsel van meer dan twintig componenten die allemaal op synergetische wijze de groeiprocessen van planten bevorderen. Deze polymeren absorberen water op wortelhoogte dat anders verloren gaat door verdamping en uitspoeling, waardoor zowel het volume en de frequentie van irrigatie met de helft daalde. Het gebruik van dit innoverende product zorgt voor een arbeidsbesparing van maar liefst 50 procent. 

Om de teruglopende biodiversiteit en de met uitsterven bedreigde bijen en hommels te redden, werden honderden m² ingezaaid met zowel éénjarig als meerjarig bloemenzaad in naakte en met gras bezaaide grond.  Aanvullend werden 6350 bijenvriendelijke vaste planten aangeplant zoals Geranium pratense, Knautia macedonica, Campanula grandiflora, Leucanthemum vulgare, Silene dioica, Centaurea cyanus, Papaver dubium …  Bovendien wordt op bloemrijke locaties en bermen het ecologisch verantwoorde sinusbeheer toegepast:  per maaibeurt blijft een deel (ca. 40 %) van de vegetatie staan en wordt er gewerkt met slingerende maaipaden. Als resultaat ontstaat er heel wat variatie, wat bijzonder gunstig is voor biodiversiteit. 

GROEIENDE OUDENAARDSE BOSSEN

Het stadsbestuur zorgde er samen met private eigenaars, natuurvereniging en wettelijke bescherming voor dat het Koppenbergbos (ca. 80ha) en vooral ‘t Bos t’ Ename (ca. 200ha) kon uitbreiden.  Daardoor kon kwetsbare fauna, zoals de zwarte specht, de grote weerschijnvlinder, de ree en de steenmarter zich opnieuw in onze bossen vestigen.

Naast het in stand houden van deze eeuwenoude bossen zet Oudenaarde zich ook in voor de uitbreiding van jongere bossen. Het Volkegembos, aangeplant op gronden van een leemontginning, is nu nog in volle ontwikkeling: 11 ha is al herbebost en het plan voorziet in een uitbreiding tot bijna 20 ha. Met het aansluitende deel van Natuurpunt (11 ha) zal het Volkegembos uiteindelijk 30 ha bestrijken. Een deel van dit bos is ‘geboortebos’ waarbij jaarlijks jonge ouders worden uitgenodigd om er een boom te planten voor hun kind.

Beeldmateriaal: Tijl De Meulemeester, Jan Heirweg