Gemeentebelastingen

Heb je jouw aanslagbiljet voor de gemeentebelastingen ontvangen en heb je vragen? Bekijk dan onderstaand overzicht van veelgestelde vragen of neem contact met ons op via het contactformulier.

 

Veelgestelde vragen

Ik ben verhuisd en toch krijg ik een aanslagbiljet?

De inschrijving in de bevolkingsbestanden van de stad Oudenaarde op 1 januari is bepalend voor de aanslag.

Indien jouw adres pas na 1 januari van het aanslagjaar officieel werd gewijzigd, is de aanslag ondeelbaar verschuldigd voor dat aanslagjaar.

 

Waarom staat het aanslagbiljet op mijn naam?

Je bent in de bevolkingsbestanden ingeschreven als referentiepersoon.

 

Ik heb recht op het verminderd tarief. Moet ik dit nog aanvragen?

Indien het verminderd tarief al werd toegepast op jouw aanslagbiljet, hoef je niets meer te ondernemen.

 

Werd het verminderd tarief nog niet toegepast op jouw aanslagbiljet en had je op 1 januari van het aanslagjaar recht op de verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit?

Dan vul je het formulier in dat bij jouw aanslagbiljet zat, voorzien van het klevertje van de mutualiteit dat aantoont dat je de verhoogde tegemoetkoming genoot. Je bezorgt dit aan ons via dit contactformulier, via mail aan gemeentebelastingen@oudenaarde.be of per post gericht aan Stadsbestuur Oudenaarde, dienst gemeentebelastingen, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde.

Indien je de verhoogde tegemoetkoming geniet bij de mutualiteit eindigen de cijfers in de linkerbenedenhoek van uw klevertje op een 1 (..1/..1).

 

Heb ik recht op vrijstelling van de heffing?

De belastingplichtige die het leefloon bij het OCMW geniet of de inkomensgarantie voor ouderen, heeft vrijstelling van de heffing AGH Gezinnen.

Deze vrijstelling wordt in principe automatisch toegepast, aangezien de stad deze gegevens ontvangt via de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid. In dat geval zal je geen aanslagbiljet ontvangen.

Ontvang je het leefloon van het OCMW of de inkomensgarantie voor ouderen en heb je toch een aanslagbiljet ontvangen ?

Let op: je moet van dit recht genieten op 1 januari van het aanslagjaar.

Je vult het formulier in dat bij jouw aanslagbiljet zat en bezorgt ons dit samen met een attest, van het OCMW of van de rijksdienst voor pensioenen,  via het contactformulier dat je hier vindt, via mail naar gemeentebelastingen@oudenaarde.be of per post gericht aan stadsbestuur Oudenaarde dienst gemeentebelastingen, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde.

 

De belastbare oppervlakte op mijn aanslagbiljet stemt niet overeen met de oppervlakte van mijn perceel.

De belasting wordt vastgesteld rekening houdende met de totale bebouwde en/of onbebouwde oppervlakte.

De heffing bedraagt 75,00 euro voor oppervlaktes tot 2.000 m².

Indien de belastbare oppervlakte op jouw aanslagbiljet dus lager is dan 2.000 m², blijft de aanslag 75,00 euro. Voor de volledigheid kan je het contactformulier invullen en ons de juiste oppervlakte meedelen zodat we dit kunnen aanpassen in onze bestanden. 

De verschillende schijven waarop de belasting is gebaseerd zijn de volgende :

  • Tot 2.000 m²
  • Meer dan 2.000 m² tot en met 3.500 m²
  • Meer dan 3.500 m² tot en met 5.000 m²
  • Meer dan 5.000 m²

 

Ik ben geen eigenaar. Moet ik deze belasting betalen?

De algemene gemeentelijke heffing gezinnen is ten laste van het gezin die op 1 januari van het aanslagjaar het genot heeft van de woning of dit genot kan uitoefenen.

Aangezien u op 1 januari officieel op het adres was ingeschreven, betekent dit ook dat u het genot heeft van deze woning.

 

 

Contactformulier

Niet gevonden wat je zocht? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. De financiële dienst zal je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.