Fietszone

Vanaf 4 mei 2022 is de fiets koning in onze stad. Dan wordt in het stadscentrum een fietszone ingevoerd. Je herkent de fietszone aan de fietslogo’s op de straat en signalisatieborden als je de zone binnenrijdt.

Wat is een fietszone?

Een fietszone is een aaneenschakeling van fietsstraten en dus gelden er dezelfde regels. Fietsers bepalen er het ritme van het verkeer. Auto’s zijn er welkom, maar mogen fietsers niet inhalen.

 • De maximumsnelheid in een fietszone is 30 kilometer per uur voor alle weggebruikers.
 • In een fietsstraat is het verboden voor gemotoriseerd verkeer (auto’s, vrachtwagens, bromfietsen A en B) om fietsers in te halen. Enkel prioritaire voertuigen (met sirene en zwaailicht) mogen fietsers inhalen. Speed pedelecs worden in fietsstraten gelijkgesteld met andere fietsers.
 • Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken in eenrichtingsstraten of de helft bij tweerichtingsstraten.
 •  In een eenrichtingsstraat mag je in de tegengestelde richting fietsen, maar moet je zo rechts mogelijk blijven.
 • Fietsers mogen auto’s links inhalen.
 • Als auto’s stilstaan, mogen fietsers ze ook langs rechts voorbijrijden.

Dit houdt natuurlijk niet in dat de fietsers zomaar alles mogen in de fietszone. De verkeersregels blijven van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld nog altijd niet op het voetpad worden gefietst en blijft ook de voorrang van rechts gelden.

Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers.

Waarom?

Het stadsbestuur wil met het invoeren van een fietszone meer inzetten op leefbaarheid en een fietsvriendelijke, veilige en comfortabele omgeving. Niet alleen wordt de fietser meer visibel in het straatbeeld en minder verdrongen door auto’s die willen inhalen. Tegelijkertijd krijgen iets minder stabiele oudere fietsers en jongere onervaren fietsers zo ook meer ruimte.

Waar?

De fietszone start aan de Hoogstraat, de Markt (aan het rondpunt met de Mathijs Casteleinstraat), Achterburg, Kattestraat (aan het kruispunt met de Achter de Wacht), het Lappersfort en de Krekelput (aan het kruispunt met het Jezuïetenplein). De fietszone bevat concreet de volgende straten:

 • Hoogstraat
 • Markt
 • Voorburg
 • Burg
 • Achterburg
 • Kasteelstraat
 • Burgscheldestraat (van het kruispunt met Voorburg tot het kruispunt met het Gentiel Antheunisplein)
 • Krekelput (kruising met Jezuitenplein tot aan begin Broodstraat)
 • Broodstraat
 • Nederstraat
 • Kattestraat (tussen het kruispunt met Achter de Wacht en de Nederstraat)
 • Einestraat
 • Lappersfort (van aan het kruispunt met het Jezuïetenplein tot het kruispunt met de Einestraat)

Fietsstraten buiten de fietszone

Deze straat buiten de fietszone is eveneens fietsstraat:

 • Rodelos (van aan de vernieuwde parking op de sportsite naast het sportcentrum tot de Galgestraat)

In de fietsstraten gelden de dezelfde regels als in de fietszone.