Wat doet de stad?

Om zowel op korte als lange termijn te besparen, neemt ook het stadsbestuur heel wat energiebesparende maatregelen. 

 

Besparen op korte termijn

1) Verlichting: 

 • Onder andere de verlichting in de stad wordt aangepast naar het meest efficiënte regime. De verlichting van onze monumenten wordt gedoofd vanaf 23 uur, met uitzondering van de gevelverlichting van het stadhuis uit veiligheidsoverwegingen.
 • Ook op het openbaar domein willen we het energieverbruik verminderen. Zo dimmen we de openbare verlichting binnen het kleinstedelijk gebied tussen 23 en 6 uur. In het buitengebied wordt de openbare verlichting op de verschillende ontsluitingswegen tussen de verschillende gemeenten gedimd en in de overige straten gedoofd, ook telkens van 23 tot 6 uur. 

2) Voor inwoners, verenigingen en bedrijven: 

 • De stad zal binnenkort een energiecoach inzetten die verenigingen en bedrijven kan ondersteunen. Hij of zij een aantal quick-wins oplijsten en advies geven over mogelijke renovaties en subsidies. 
 • Verder zullen we tarieven en retributies die door de stijgende kosten zouden verhogen en die rechtstreeks effect hebben op de burger of op verenigingen bevriezen. Zo zullen we bijvoorbeeld het huurtarief van stedelijke gebouwen het komende jaar niet verhogen. 

3) Verwarming:

Het energieverbruik in de eigen gebouwen neemt de stad grondig onder de loep. We willen het goede voorbeeld geven en het verbruik in onze gebouwen zoveel mogelijk beperken.

 • Zo zullen we onder andere de verwarming in de stadsgebouwen verlagen naar 19 graden, in de cultuurzalen naar 18 graden en in de sportzalen naar 15 graden.
 • We zetten ook in op optimaal ruimtegebruik zodat we lege kantoren niet moeten verwarmen.
 • Waar mogelijk wordt via de elektrische schuifdeuren een sas gecreëerd om zo het warmteverlies aan de ingangen van de stedelijke gebouwen tot een minimum te beperken. De warmtegordijnen die in het sas voelbaar zijn, worden uitgeschakeld.

 

Besparen op middellange termijn

 • De stad zal elk stedelijk gebouw onderwerpen aan een energiescan
 • Er wordt extra ingezet op het isoleren van de stedelijke gebouwen.
 • Er wordt een slim verlichtingsplan opgemaakt voor de stedelijke gebouwen. De verlichting wordt, waar dit nog niet gebeurd is, systematisch vervangen door ledverlichting en ook de verlichting van de buitensportterreinen in eigen beheer worden verder verled.

 

Besparen op lange termijn

 • Het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen krijgt prioriteit.
 • Bij elke grote renovatie of bij elk nieuwbouwproject zullen technieken die op fossiele brandstoffen werken, geweerd worden en zal er enkel gebruik gemaakt worden van hernieuwbare energie voor verwarming en elektriciteit.
 • Er wordt onderzocht of er op de site van de Abdij van Maagdendale gewerkt kan worden met warmtepompen die warmte kunnen recupereren uit de Schelde.