Maatregelen en subsidies voor bedrijven

 

Federale steun

Accijnsverlaging (november en december): Betalingsuitstel sociale bijdragen en belastingen, tijdelijke werkloosheid ‘energie, tijdelijk geen faillissement als gevolg van te hoge energiefacturen. Meer info >

Verhoogde investeringsaftrek: Mogelijkheid voor bedrijven om hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. De aftrek wordt verricht op de winst van het belastbaar tijdperk hetwelk de vaste activa zijn verkregen of tot stand zijn gekomen.  Meer info >

 

Vlaamse steun

Korting onroerende voorheffing

Nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie van niet-woongebouwen. Meer info >

Groenestroomcertificaten

Een groenestroomcertificaat toont aan dat een bepaalde installatie een hoeveelheid elektriciteit heeft opgewekt uit een hernieuwbare energiebron in het Vlaamse Gewest. Eigenaars van een groenestroomproductie-installatie kunnen groenestroomcertificaten ontvangen, als die voldoet aan de voorwaarden. Meer info >

Warmte-krachtcertificaten

Eigenaars van een warmte-krachtinstallatie hebben de mogelijkheid om warmte-krachtcertificaten te verkrijgen. Een warmte-krachtcertificaat toont aan dat een bepaalde productie-installatie een hoeveelheid primaire energiebesparing heeft gerealiseerd door gebruik te maken van kwalitatieve warmte-krachtkoppeling ten opzichte van een referentiecentrale en een referentieketel. Meer info >

Steun micro-WKK 

Je kan als eigenaar van de micro-warmtekrachtinstallatie een premie ontvangen voor je investering als er voldaan is aan alle voorwaarden.  Meer info >

Supercap-regeling 

Energie-intensieve ondernemingen gevestigd in Vlaanderen worden geconfronteerd met hoge energiekosten, vooral wat elektriciteit betreft. Deze hogere prijzen zijn voornamelijk te verklaren door de heffingen en toeslagen die doorgerekend worden in de elektriciteitsfactuur.  Om de competitiviteit van de elektriciteitsprijzen te bewaken, kunnen de meest elektro-intensieve ondernemingen beroep doen op een steunregeling waarbij hun toegangshouder vrijgesteld wordt van de kosten ten gevolge van de quotumplicht voor groenestroomcertificaten en quotumplicht voor kwalitatieve warmte-krachtkoppeling. In ruil hiervoor storten de steunaanvragende ondernemingen 0,5 of 4 procent (afhankelijk van bepaalde voorwaarden) van hun bruto toegevoegde waarde in het Energiefonds. In die zin wordt de kost van de quotumplicht geplafonneerd tot een percentage van de bruto toegevoegde waarde.  Meer info >

Ecologiepremie Plus 

De ecologiepremie+ is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig willen organiseren. De Vlaamse overheid neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die zo’n investering met zich brengt, voor haar rekening.  Meer info >

Strategische ecologiesteun voor ondernemingen 

Met de strategische ecologiesteun kunnen kmo’s en grote ondernemingen investeren in technologieën die door hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet gestandaardiseerd kunnen worden en daardoor niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst van de ecologiepremie+.  Meer info >

Mijn VerbouwPremie 

Al wie investeert in een bestaande woning, appartement (open definitie), appartementsgebouw (open definitie) of een niet-woongebouw (bijvoorbeeld een bedrijfspand of kantoorgebouw), zal afhankelijk van de doelgroep waartoe hij of zij behoort financiële steun kunnen aanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie (zoals dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler en gascondensatieketel) en investeringen in woningkwaliteit (elektriciteit en sanitair, binnenrenovatie, ramen en deuren).  Meer info >

 

Voor landbouwbedrijven

Investeringssteun voor land- en tuinbouwers 

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) wil landbouwers via financiële stimuli aanmoedigen om hun bedrijfsstructuren door investeringen snel genoeg aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het geeft steun voor investeringen die gericht zijn op een efficiënter gebruik van energie en water, verbetering van de luchtkwaliteit, onder meer via de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, fijn stof en ammoniak en verhoging van de kwaliteit en weerbaarheid.  Meer info >

VLIF-steun 

De cel Energie van het Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw biedt een energiescan aan waarbij op zoek wordt gegaan naar de grote energievreters. Een energiescan geeft antwoord op vragen als waar, hoeveel en op welke manier energie kan bespaard worden. Een land- of tuinbouwbedrijf biedt soms de mogelijkheid om zelf energie te produceren op basis van natuurlijke hulpbronnen. Het Innovatiesteunpunt|Energie biedt investeringsadvies over verschillende technieken. Vragen over de werking van het systeem, vergunning, investeringskost, ondersteuningsmaatregelen en terugverdientijd worden op het Innovatiesteunpunt beantwoord.  Meer info >

 

Provincie  

Verduurzamen van bedrijventerreinen 

Oost-Vlaamse kmo’s of Oost-Vlaamse gemeenten die een samenwerkingsverband opzetten of versterken met het oog op het streven naar een duurzaam bedrijventerrein kunnen hiervoor een subsidie vragen. De acties ter verduurzaming zijn gericht op het verbeteren van het (bedrijfs)economisch resultaat, de vermindering van de milieubelasting, de vermindering van de CO2-uitstoot of het verhogen van de weerbaarheid tegen de klimaatgevolgen en een efficiënter ruimtegebruik. 

 

Elektriciteitsnetbeheerder Fluvius

Via deze website vind je alle subsidies door Fluvius > link.