Energiemaatregelen en -subsidies voor burgers

Welke premies bestaan er allemaal? Zowel op federaal als gemeentelijk vlak zijn er een aantal subsidies die jou kunnen helpen doorheen deze energiecrisis.

Maatregelen en subsidies door de stad

 1. Renovatietraject ‘Oudenaarde renoveert!’ 

Via het project Oudenaarde Renoveert! kun je als eigenaar van een woning in onze stad gratis renovatieadvies aan huis ontvangen waarbij een deskundige van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen samen met jou de huidige staat van je woning opneemt. De adviseur stelt een voorstel van een stappenplan op om jouw woning klaar te maken voor de toekomst. Wat zijn voor jouw woning duurzame en betaalbare oplossingen op vlak van isolatie, verwarming, ventilatie enz.? 

Na het bezoek ontvang je een uitgebreid adviesverslag met alle informatie op maat van jouw woning. Als je dit wenst, kan je vervolgens ook gratis deskundige begeleiding krijgen. Een vakspecialist zoekt naar aannemers, vraagt voor jou offertes op en is thuis in het aanvragen van premies.  Meer info >

2. Renovatietraject Oudenaarde renoveert! Plus+ 

Dit omvat een nieuw gemeentelijk subsidiereglement voor renovatie van een huurwoning of een woning van eigenaars met een bescheiden inkomen tot 44.160 euro in het jaar, 2 jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag. Het betreffen renovatiewerken voor een verbeterde veiligheid en basiscomfort, vochtbestrijding, trappen, elektrische sanitaire installaties, een verbeterde energieprestatie van de woning, isolatie, beglazing, buitenschrijnwerk, centrale verwarming, elektrische inbouw huishoudtoestellen. Meer info >

3. Premies voor nemen van energiebesparende maatregelen 

Bij particuliere woningen keert het stadsbestuur van Oudenaarde een subsidie uit voor het uitvoeren van onderstaande energiebesparende maatregelen indien jou ook een subsidie werd toegekend door de Vlaamse overheid (niet meer door netbeheerder Fluvius), onder de noemer 'Mijn Verbouwpremie'. Dit is mogelijk voor dak- of zoldervloerisolatie, buitenmuurisolatie aan de binnen- en buitenzijde (niet voor spouwmuurisolatie), beglazing, vloer- of kelderisolatie. Meer info >

4. Premies voor plaatsen van hernieuwbare energiebronnen  

De subsidie wordt enkel toegekend voor woningen waar geen verplichting op rust voor de installatie van een hernieuwbare energiebron. De aanvraag gebeurt door middel van het voorziene formulier met bijvoegingen van een kopie van de factuur en andere vereiste bijlagen (zie reglement), uiterlijk 12 maanden na factuurdatum. Dit is mogelijk voor zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler, cv-installatie met pellets, micro-warmtekrachtkoppeling. Meer info >

5. Eigen toelage leefloongenieters 

Tijdens de maanden november en februari van elk jaar krijgen de leefloongenieters en de gerechtigden op een financiële bijstand een verwarmingstoelage van 65 euro. Op aanvraag kunnen de IGO-gerechtigden (Inkomensgarantie voor ouderen) ook een verwarmingstoelage krijgen van 65 euro. 

 

 

Federale steun

 1. Stookoliecheque. De eenmalige cheque wordt opgetrokken naar 300 euro. Aanvragen kan tot en met maart 2023. Meer info >
   
 2. Sociaal verwarmingsfonds – federale verwarmingstoelage stookolie. Meer info >
   
 3. Verwarmingspremie Meer info
   
 4. Basispakket energie (november en december): voor je gasfactuur krijg je een automatische premie van 135 euro per maand in november en december. Voor elektriciteit krijg je een automatische premie van 61 euro per maand. Voorwaarden?
  • Je hebt een variabel of vast contract afgesloten na 1 oktober 2021
  • Je hebt geen sociaal tarief
  • Inkomensgrens: alleenstaande max. 3000 euro per maand, gezinnen max. 5000 euro per maand. Deze grenzen worden verhoogd per kind.

5. Uitbreiding sociaal tarief voor energie

De groep personen die recht hebben op het sociaal tarief werd uitgebreid naar mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Meer info >

6. 6 procent btw bij renovatie en bij sloop/heropbouw 

Woningen ouder dan 10 jaar genieten van een voordelig btw-tarief van 6 procent in plaats van 21 procent bij renovatie. De werken dienen geleverd en uitgevoerd te worden door een aannemer. Daarnaast kan je bij sloop en heropbouw genieten van 6 procent btw bij sloop en heropbouw (onder bepaalde voorwaarden).  Meer info >

7. 6 procent btw bij zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers voor woningen jonger dan 10 jaar 

De btw-verlaging voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers gelden van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 voor woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Voor aankoop van een woning op plan geldt deze btw-verlaging niet. Meer info >

8. Ecocheques 

Heel wat werknemers in Vlaanderen ontvangen ecocheques. De ecocheques zijn geschikt om energiebesparende investeringen mee te betalen. Meer info > 

9. Mijn VerbouwPremie 

Sinds 1 juli 2022 zijn de meeste energiepremies van netbeheerder Fluvius en de renovatiepremie samen gemaakt tot één premie: ‘Mijn VerbouwPremie’. Wie investeert in een energiezuinige woning kan op verschillende manier steun ontvangen. Je kan premies ontvangen voor dakrenovatie en dakisolatie, muur- en vloerisolatie, ramen (glas en schrijnwerk), verwarmingsinstallaties (gascondensatieketel en warmtepomp), sanitair (warmtepompboiler, zonneboiler) en elektriciteit. Meer info >

10. Korting op registratierechten bij aankoop van een woning die je ingrijpend gaat renoveren 

Wie een bestaande woning koopt en die binnen de vijf jaar ingrijpend energetisch renoveert, betaalt sinds 1 juni 2018 lagere registratiekosten. Deze korting voor de start van de werken geeft je meer kapitaalkracht om te investeren in een energiezuinige woning. Spreek er jouw notaris over aan, zodat hij of zij dat opneemt in je notariële akte. Bij aankoop van een woning vanaf 2021 kan de combinatie van sloop en heropbouw ook in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 5 procent.  Meer info >

11. Korting op onroerende voorheffing voor nieuwbouwwoningen met verlaagd E-peil  

De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning. De korting wordt pas toegekend het jaar nadat de definitieve EPB-aangifte werd ingediend (bvb: EPB-aangiftes ingediend in 2022 en die voldoen aan de eisen, worden in het voorjaar van 2023 aan de Vlaamse Belastingadministratie doorgestuurd, om de korting (na verwerking) dan toe te kennen bij een volgende inning van de onroerende voorheffing).  Vanaf 2023 (aanvragen omgevingsvergunning) zal deze korting (E10/E20) enkel nog van toepassing zijn voor herbouw of gedeeltelijke herbouw.  Meer info >

12. Korting op onroerende voorheffing voor laag E-peil bij ingrijpende energetische renovatie 

Uitsluitend voor nieuwe bouwaanvragen vanaf 1 oktober 2016 voor een Ingrijpende Energetische Renovatie. Korting van 100 procent op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E60 en dit gedurende 5 jaar. Een ingrijpende energetische renovatie is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75 procent van de bestaande en nieuwe buitenschil worden (na)geïsoleerd. De korting wordt automatisch toegekend door de Vlaamse belastingadministratie. Meer info >

13. Premie voor aankoop of leasing van een thuisbatterij (2021-2024) 

De premie voor thuisbatterij vanaf 2022 bedraagt maximaal 1725 euro (max 40 procent van de factuur incl. btw). In 2022 bedraagt de premie 225 euro per kilowattuur voor de eerste 4 kWh, 187,5 euro per kWh voor 4 tot 6 kWh en 150 euro per kWh voor 6 tot 9 kWh werkelijke capaciteit van het batterijsysteem. Vanaf 2023 daalt deze premie naar maximaal 850 euro (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering). De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor natuurlijke personen.  Meer info >

14. Mijn VerbouwLening 

U kunt sinds 1 september 2022 de renteloze Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie. Meer info >