WaKosta

Duurzame Held 2022

'Om jong en oud te helpen bijleren'

Van voordrachten verkeer, drugs- en inbraakpreventie bij de politie tot opleidingen wegcode bij ouderen en budgetbeheer bij jongeren: lesgeven zit Guido Moerman in het bloed. Ook na zijn pensioen als hoofdinspecteur bleef de microbe kriebelen.

Problemen voorkomen

“Eigenlijk had ik helemaal nog geen zin om met pensioen te gaan”, bekent Guido. “Een collega dacht dat WaKosta wel iets voor mij zou zijn, en hij had gelijk. Het project wil jongeren bewustmaken over hun uitgaven en inzicht geven in budgetbeheer. Via een app kunnen ze alles bijhouden, de nodige lessen trekken en waar nodig bijsturen.”

“Bewust met geld leren omgaan is belangrijk, zeker voor jongeren. Tijdens mijn loopbaan bij de politie heb ik genoeg jonge mensen in de financiële problemen zien terechtkomen. Elke jongere die ik via WaKosta een duwtje in de goede richting kan geven en uit het slechte milieu kan houden, is alle moeite meer dan waard.”

Verrassende leerlingen

Elk jaar organiseert WaKosta in Oudenaarde een projectmaand. Dan staat Guido paraat om zowel leerlingen als leerkrachten te ondersteunen. “Bij de ene groep moet ik alles zelf doen, bij de andere moet ik maar sporadisch bijspringen."

Vooral met het deeltijds en het beroepsonderwijs heb ik goede ervaringen. De leerkrachten zijn erg gedreven en staan dicht bij hun leerlingen. De leerlingen zelf verrassen me telkens weer met hun kennis van zaken. Het is duidelijk te merken dat financiële thema’s in hun maatschappelijke vorming aan bod komen en dat kan ik alleen maar toejuichen.”

Nog meer plannen

Het klaslokaal verlaten zonder iets te hebben bijgeleerd, dat staat niet in Guido’s woordenboek. “Op een boeiende manier extra kennis proberen overbrengen die nog lang van pas komt, dat geeft me veel voldoening. Daarom vind ik het ook zo waardevol om samen met ouderen de wegcode door te nemen. Dat doe ik via lessen bij OKRA, waarvoor ik speciaal een opleiding voor heb gevolgd. Eerst lag de focus op elektrisch fietsen, maar al gauw bleek een bredere opfrissing van de wegcode in het algemeen aangewezen. Ik ben ook van plan om een vervolmakingscursus fietsherstelling te volgen. 

"Dan kunnen senioren ook met zulke vragen bij mij terecht. Ik heb al gemerkt dat veel van mijn cursisten weinig weten over hun elektrische fiets.”

 Inspiratiebron

Waar al die gedrevenheid en dienstvaardigheid vandaan komt? Ver hoef je niet te zoeken. Grootgebracht in een nest van zeven, zag Guido mensen komen en gaan om de hulp van zijn vader in te roepen. “Ik ben altijd de mens achter een probleem blijven centraal zetten, of het nu om een collega ging of een bij een incident betrokken burger. Ik heb altijd geprobeerd om een positief alternatief aan te reiken, en mensen te activeren om daar werk van te maken. Vooral niet bij de pakken blijven zitten en gebruikmaken van de hulpmiddelen die er zijn. En vandaag ben ik via mijn vrijwilligerswerk een van die hulpmiddelen”, glimlacht Guido.